II. Научни Направления

 

  1. Микро процесорни информационно-управляващи системи
  2. Системи за реално време
  3. Медицинаска роботика
  4. Безжични сензорни мрежи
  5. Високо скоростни процеси
  6. Високо температурни процеси
  7. Енергийна ефективност
  8. Нови материали и технологии