1. Проф. д-р Димитър Карастоянов – Роботи и манипулатори
  2. ас. Д-р. Иван Алтапърмаков : Висша Математика